4 listopada 2017

Daily Archives

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 listopada 2017

 1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych”, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

 

 1. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Codziennie przed Mszą Świętą o godz. 17 modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach.

 

 1. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

 

 1. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny.

 

 1. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

 

Ks. Rafał Zientara, proboszcz

W tym tygodniu patronują nam:

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża

11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca w Kościele Zachodnim.


INTENCJE MSZALNE

Niedziela 05. 11. 2017

08.30 – śp. Felicyta Kozłowska 4/30

10.00 – śp. Bogumiła Prill w 1. rocznicę śmierci, Marta Prill, Urszula Kurek

 1. 30 – śp. Jadwiga, Kazimierz i zmarli z rodziny Rytel

 

Poniedziałek 06. 11. 2017

 1. 30 – O zdrowie dla Zenona Piankowskiego

17. 00 – śp. Felicyta Kozłowska 5/30

17. 30 – za zmarłych z rodziny Mąkosów i Dziemińskich

 

Wtorek 07. 11. 2017

 1. 00 – pogrzeb: śp. Alfons Gadziejewski

17. 00 – śp. Felicyta Kozłowska 6/30

17. 30 – śp. Zofia, Józef, Zbigniew Bejner

 

Środa 08. 11. 2017

17. 00 – śp. Henryk Ossowski i zmarli z rodzin Ossowskich i Jóźwiak

17. 30 – śp. Felicyta Kozłowska 7/30

 

Czwartek 09. 11. 2017

17. 00 – śp. Felicyta Kozłowska 8/30

17. 30 – za zmarłych z rodziny Giedź i Tarasewicz

 

Piątek 10. 11. 2017

17. 00 – śp. Felicyta Kozłowska 9/30

17. 30 – śp. Ilona, Stanisław Dębiccy, Lidia, Krystyna, Sylwia

 

Sobota 11. 11. 2017

 1. 00 – śp. Bronisław Słomiński w 3. rocznicę śmierci
 2. 00 – śp. Felicyta Kozłowska 10/30

 

Niedziela 12. 11. 2017

08.30 – śp. Felicyta Kozłowska 11/30

10.00 – śp. Bernard Szmuda w 53. rocznicę śmierci, Franciszek Knitter

 1. 30 – śp. Adam Maliszewski i zmarli z rodziny Maliszewskich i Pałasz