ks. Rafał Zientara

Author Archives

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

            Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

Zastępca Sekretarza Generalnego

Konferencji Episkopatu Polski


CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023

INTENCJE MSZALNE

IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

08.30 – śp. Janina, Jan, Wiesław Mączyńscy, Bernadeta, Rudolf, Magda Bąk, zmarli z rodzin

10.00 – ZA PARAFIAN

10.00 – śp. Józef Grosz w urodziny i imieniny

11.30 – śp. Zofia, Bolesław, Felicyta, Stanisław Kozłowscy i zmarli z rodziny

15.00 – GORZKIE ŻALE

Poniedziałek 20.03.2023 ŚW. JÓZEFA

09.10 – REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ

10.00 – ZA PARAFIAN

18.00 – O bł. Boże dla członkiń żywego różańca z Siwiałki, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i kapłanów, którzy posługiwali w naszej Parafii

18.00 – śp. Tadeusz Wąsicki w 7. rocznicę i za zmarłych z rodziny

Wtorek 21.03.2023

09.10 – REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ

10.00 – śp. Bernadeta w 5. rocznicę, Rudolf w 20. rocznicę BĄK

18.00 – śp. Zygmunt Aszyk w 1. rocznicę

18.00 – śp. Aleksandra Niemczyk w 3. rocznicę

Środa 22.03.2023

09.10 – REKOLEKCJE DLA SZKÓŁ

10.00 – ZA PARAFIAN

18.00 – śp. Leon Kosznik w urodziny, Waleria, Józef Kosznik, Magda Bąk i zmarli z rodzin

Czwartek 23.03.2023

17.00 – śp. Eugeniusz Kosiba w 1. rocznicę

Piątek 24.03.2023

17.30 – DROGA KRZYŻOWA

18.00 – śp. Władysława, Wacław Kawczyńscy i synowie Kawczyńscy

Sobota 25.03.2023 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

15.30 – Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu świętego: Hanna Marta Heldt

17.00 – śp. Jan, Bogdan Polniccy i zmarli z rodziny

V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023

08.30 – śp. Franciszka, Bronisław, Jerzy Zyskowscy

10.00 – śp. Janina, Stanisław Hubkiewicz w urodziny

11.30 – śp. Kazimierz Maliszewski w 28. rocznicę i zmarłych z rodziny

Chrzest: Filip Bogdan

15.00 – GORZKIE ŻALE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej. Rozpoczynamy rekolekcje, serdecznie witam ks. Grzegorza Zembroń MS, prowincjała przełożonego Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów w Polsce.

3. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni.

4. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. W następną niedzielę będzie możliwość zaopatrzyć się w palmy, które rozprowadzać po mszach św. będzie chór, natomiast w niedzielę Palmową przed mszami, a po liturgii chór zaprasza na ciasto.

                             Ks. Rafał Zientara, proboszcz


TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 MARCA 2023

INTENCJE MSZALNE

III Niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023

08.30 – śp. Teresa, Maksymilian, Zenon Tiałowscy, Franciszka, Zygmunt, Zofia Miksza i zmarli
z rodzin

10.00 – śp. Waldemar Chmielewski, Halina

11.30 – śp. Stanisława Krzos w 1. rocznicę śmierci, Kazimierz w urodziny i imieniny

15.00 – GORZKIE ŻALE

Poniedziałek 13.03.2023

17.00 – śp. Kazimierz w 12. rocznicę śmierci, Józefa, Stefan Kalita, Wiesława Brange, Janusz Piątek, Zygmunt Miliwek

Wtorek 14.03.2023

17.00 – śp. Jadwiga, Józef Szatyniak, za dusze czyśćcowe

Środa 15.03.2023

17.00 – śp. Irena Dysarz w 40. rocznicę śmierci

Czwartek 16.03.2023

17.00 – śp. Józefa, Józef Bogdan, Janina Bogdan, Filomena Łochmańczyk

Piątek 17.03.2023

17.30 – DROGA KRZYŻOWA

18.00 – śp. Bronisław Jarzębiński w 12. rocznicę, Teresa w 11. rocznicę, rodzice i rodzeństwo

Sobota 18.03.2023

17.00 – śp. Rajmund Bartkowiak w 8. rocznicę śmierci

IV Niedziela Wielkiego Postu 19.03.2023 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

08.30 – śp. Janina, Jan, Wiesław Mączyńscy, Bernadeta, Rudolf, Magda Bąk, zmarli z rodzin

10.00 – ZA PARAFIAN

10.00 – śp. Józef Grosz w urodziny i imieniny

11.30 – śp. Zofia, Bolesław, Felicyta, Stanisław Kozłowscy i zmarli z rodziny

15.00 – GORZKIE ŻALE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W tym roku 19 marca przypada w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 19 marca do 22 marca. W poniedziałek, wtorek i we środę nauki dla dorosłych o godz. 10. 00 i 18. 00.

2. „Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).

Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich, otacza opieką osoby poszkodowane przez wojnę w Ukrainie. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy”.

3. W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia br. w Kościerzynie będzie miała miejsce diecezjalna  celebracja Dnia Młodych. Spotkaniu przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Zgłoszenia do 26 marca 2023 roku.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 MARCA 2023

INTENCJE MSZALNE

II Niedziela Wielkiego Postu 05.03.2023

08.30 – śp. Felicja, Piotr Mąkosa, Bernadeta, Rudolf, Magda Bąk

10.00 – śp. Anna, Bernard Szmuda i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Kazimierz Brandt w 13. rocznicę i zmarli rodzice z obojga stron

15.00 – GORZKIE ŻALE

Środa 08.03.2023

17.00 – śp. Antoni Stolz

17.30 – śp. Barbara Marchewicz w urodziny oraz rodzice Agnieszka i Leon Marchewicz

Czwartek 09.03.2023

17.00 – Agnieszka Plotta w urodziny, zmarli z rodziny

Piątek 10.03.2023

17.30 – DROGA KRZYŻOWA

18.00 – śp. Agnieszka Grzybowska w 41 urodziny

Sobota 11.03.2023

16.00 – Dziękczynna w 85. urodziny Floriana Myszewskiego i urodzinowa Alicji Piechowskiej

17.00 – śp. Franciszka Schmidt w 1. rocznicę, Roman, Paweł, zmarli z rodzin Bałachowskich, Prabuckich

III Niedziela Wielkiego Postu 12.03.2023

08.30 – śp. Teresa, Maksymilian, Zenon Tiałowscy, Franciszka, Zygmunt, Zofia Miksza i zmarli
z rodzin

10.00 – śp. Waldemar Chmielewski, Halina

11.30 – śp. Stanisława Krzos w 1. rocznicę śmierci, Kazimierz w urodziny i imieniny

15.00 – GORZKIE ŻALE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Po każdej Mszy świętej zbiórka środków finansowych „do puszek”, jednocześnie zaległa zbiórka z tamtej niedzieli dla Ukrainy.

2. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

3. Zachęcam do udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.

4. „Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).

Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich, otacza opieką osoby poszkodowane przez wojnę w Ukrainie. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy”.

5. „Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 11 marca i 22 kwietnia 2023 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum od trzech lat jest szkołą koedukacyjną z męskim internatem. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale  wysokim poziomem nauczania i troską o życie duchowe swoich wychowanków. Bliższe informacje na temat jej działalności można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl

6. W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia br. w Kościerzynie będzie miała miejsce diecezjalna  celebracja Dnia Młodych. Spotkaniu przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Zgłoszenia do 26 marca 2023 roku.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023

INTENCJE MSZALNE

I Niedziela Wielkiego Postu 26.02.2023

08.30 – śp. Aniela, Paweł, Edward Morawiec

10.00 – śp. Ludwik Heldt w 79 urodziny

11.30 – śp. Marian w 7. rocznicę śmierci Jan, Genowefa Szwoch, Gabriela Nocula

Chrzest: Felicjan Janik, Emilia Kłos, Agata Zarach

15.00 – GORZKIE ŻALE

Poniedziałek 27.02.2023

17.00 – śp. Józefa Kalita w 39.  rocznicę, Stefan, Kazimierz, Wiesława Brange, Janusz Piątek, Zygmunt Miliwek

Wtorek 28.02.2023

17.00 – Dziękczynna w 40 urodziny Anny Bąk

Środa 01.03.2023

17.00 – śp. Helena Zibur w 10. rocznicę śmierci i zmarli z rodzin Zibur i Malinowskich

Czwartek 02.03.2023

17.00 – śp. Zofia Cyman

Piątek 03.03.2023

17.30 – DROGA KRZYŻOWA

18.00 – śp. Jadwiga, Brunon Torbiccy, Elżbieta, Józef Hinz

Sobota 04.03.2023

17.00 – śp. Paweł Richert w 40. rocznicę śmierci, Agnieszka, Walenty Mulka i zmarli z rodziny

19.00 – zaproszenie dla wszystkich mężczyzn: adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej, różaniec wynagradzający/ msza św.

II Niedziela Wielkiego Postu 05.03.2023

08.30 – śp. Felicja, Piotr Mąkosa, Bernadeta, Rudolf, Magda Bąk

10.00 – śp. Anna, Bernard Szmuda i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Kazimierz Brandt w 13. rocznicę i zmarli rodzice z obojga stron

15.00 – GORZKIE ŻALE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej.

2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada we środę 1. marca. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów i nowe powołania od godz. 17.30; w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, spowiedź od godz. 17.00; w sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej od godz. 16.30 i następnie od godz. 19.00.

4. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzę obfitości Bożego błogosławieństwa. Chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną odwiedzę PRZED ŚWIĘTAMI. Zachęcam do udziału w drodze krzyżowej i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do nich odpustu zupełnego.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 lutego 2023

INTENCJE MSZALNE

VII Niedziela Zwykła 19.02.2023

08.30 – śp. Ludwika Frydrychowska i zmarli z rodziny Frydrychowskich i Stryczków

10.00 – śp. Franciszek Knitter i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Edward Pankau w 27. rocznicę śmierci

Poniedziałek 20.02.2023

17.00 – śp. Stanisław Niemczyk w urodziny oraz zmarli z rodziny Niemczyk i Bzowskich

Wtorek 21.02.2023

17.00 – śp. Janusz Kaźmierczak

Środa 22.02.2023 POPIELEC

10.00 – śp. Feliks, Kazimierz Kosznik i zmarli z rodzin

OBOZIN: 16.00 – śp. Paweł Dysarz w urodziny

18.00 – śp. Karolina Smutniak w 13. rocznicę śmierci

Czwartek 23.02.2023

17.00 – śp. Anna, Mikołaj, Jan, Krystyna Sikorscy, Magda Bąk, Leon Kosznik i zmarli z rodziny, Henryka Franuszkiewicz w rocznicę śmierci

Piątek 24.02.2023

17.30 – DROGA KRZYŻOWA

18.00 – śp. Jolanta Walczyk w 3. rocznicę śmierci, Zofia, Józef, Zbigniew Bejner

Sobota 25.02.2023

17.00 – śp. Teodozja, Józef, Maria, Jan Smolak, Alina Mróz i zmarli z rodziny z obojga stron

I Niedziela Wielkiego Postu 26.02.2023

08.30 – śp. Aniela, Paweł Morawiec

10.00 – śp. Ludwik Heldt w 79 urodziny

11.30 – śp. Marian w 7. rocznicę śmierci Jan, Genowefa, Szwoch

15.00 – GORZKIE ŻALE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. W tym tygodniu Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 10 i 18 w Godziszewie, a w Obozinie o godz. 16. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

3. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nabożeństwa pasyjne: piątki i niedziele.

4. W środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lutego 2023

INTENCJE MSZALNE

Wtorek 14.02.2023

17.00 – śp. Marianna, Władysław Dułak, Edward Dułak, rodzeństwo

Środa 15.02.2023

17.00 – śp. Jan  Smolak od rodziny Głosów

Czwartek 16.02.2023

17.00 – śp. Stanisław w 32. rocznicę śmierci, Maria, Helena Pietras, Piotr Bańczak

Piątek 17.02.2023

17.00 – śp. Erwin Radziszewski

17.30 – śp. Bernadeta, Rudolf Bąk (urodziny)

Sobota 18.02.2023

17.00 – śp. Iwona Młyńska, Kazimierz Treder

VII Niedziela Zwykła 19.02.2023

08.30 – śp. Ludwika Frydrychowska i zmarli z rodziny Frydrychowskich i Stryczków

10.00 – śp. Franciszek Knitter i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Edward Pankau w 27. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

3. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz

ZBIÓRKA NA RZECZ POSZKODOWANYCH PRZEZ TRZĘSIENIE ZIEMI W TURCJI I SYRII

W minionych dniach Turcja i Syria zostały dotknięte bardzo poważnym w skutkach trzęsieniem ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu sięgnęła już kilkunastu tysięcy osób, tysiące osób zostało rannych. Bardzo wielu mieszkańców zostało pozbawionych swoich domów i aktualnie  musi mierzyć się z dotkliwym zimnem. Oprócz pomocy służb ratowniczych niezbędna jest też pomoc humanitarna, wsparcie duchowe i rzeczowe. Zatem w duchu braterskiej solidarności ze wszystkimi ofiarami trzęsienia ziemi proszę o przeprowadzenie w niedzielę 12 lutego br. we wszystkich parafiach naszej diecezji zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez kataklizm. Zebrane ofiary pieniężne w ciągu tygodnia należy przesłać na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej: 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z  tytułem przelewu „Turcja i Syria”. Dziękując za okazane wsparcie, łączę pasterskie błogosławieństwo. + Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński


PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lutego 2023

INTENCJE MSZALNE

V Niedziela Zwykła 05.02.2023

08.30 – zmarli rodzice śp. Jan, Gertruda Brzescy, brat Stanisław

10.00 – śp. Waldemar Chmielewski, Halina

11.30 – śp. Brygida Tłomacka imieninowa, Helena Bartel w 24. rocznicę śmierci, Józef, Mieczysław, Zbigniew

Środa 08.02.2023

17.00 – śp. Maria Rekowska w 6. rocznicę śmierci, Jan Piekarski, Grzegorz Rekowski i zmarli z obojga stron

Czwartek 09.02.2023

17.00 – śp. Antoni Klein

Piątek 10.02.2023

17.00 – śp. Mieczysława Kozłowska

Sobota 11.02.2023

17.00 – Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Danuta i Franciszek Łuszczyńscy

VI Niedziela Zwykła 12.02.2023

08.30 – śp. Witold Megier w 25. r. śmierci, rodzice i zmarli z rodziny z obojga stron

10.00 – śp. Justyna w 8. rocznicę śmierci, Alojzy Demscy i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Ryszard w 30. rocznicę śmierci, Helena w 7. rocznicę Sugier

Chrzest: Antoni Edward Kurczyna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem  Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Antoniego Stolz z Trzcińska. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 30.01.2023

17.00 – śp. Franciszek Kosater w 23 rocznicę śmierci

Wtorek 31.01.2023

17.00 – śp. Magda, Rudolf, Bernadeta Bąk, Marcin, Leon Kosznik i zmarli z rodzin

Środa 01.02.2023

17.00 – Jadwiga Szatyniak

Czwartek 02.02.2023 OFIAROWANIE PAŃSKIE

10.00 – śp. Urszula, Alfred Gadziejewscy; Regina, Antoni Górscy i zmarli z obojga stron

OBOZIN: 16.00 – śp. Apolonia, Kazimierz Kundro, Zbylut Wojtasiewicz

18.00 – śp. Kazimiera, Henryk i zmarli z rodziny Haracz

Piątek 03.02.2023

Od 8.30 odwiedziny chorych

16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej

17.00 – śp. Zbigniew Zasada w 1. rocznicę śmierci

Sobota 04.02.2023

16.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej

17.00 – śp. Kazimierz Zazula

19.00 – zaproszenie dla wszystkich mężczyzn: adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej, różaniec wynagradzający/ msza św.

V Niedziela Zwykła 05.02.2023

08.30 – zmarli rodzice śp. Jan, Gertruda Brzescy, brat Stanisław

10.00 – śp. Waldemar Chmielewski

11.30 – śp. Brygida Tłomacka imieninowa, Helena Bartel w 24. rocznicę śmierci, Józef, Mieczysław, Zbigniew

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W czwartek 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef, aby przedstawić Jezusa Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

W mijającym tygodniu odbyły się pogrzeby: Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Janusza Kaźmierczak z Godziszewa, śp. Erwina Radziszewskiego z Gołębiewka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów i nowe powołania od godz. 18.30; w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, spowiedź od godz. 16.30; w sobotę wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej od godz. 16.30 i następnie od 19. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne jubileusze życzę obfitości Bożego błogosławieństwa.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22 stycznia 2023

INTENCJE MSZALNE

Wtorek 24.01.2023

17.00 – śp. Teresa Wrońska w 1. rocznicę śmierci

Środa 25.01.2023

10.00 – śp. Leon, Jadwiga, Witold, Eugenia Demscy

Czwartek 26.01.2023

17.00 – śp. Marta w 7. rocznicę śmierci, Kazimierz Bzowscy, Jerzy, Helena, Danuta Kamińscy

17.30-18.15 czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek 27.01.2023

17.00 – śp. Jan Smolak

Sobota 28.01.2023

17.00 – śp. Edward Dułak

IV Niedziela Zwykła 29.01.2023

08.30 – śp. Józef Badocha w 100. rocznicę urodzin

10.00 – śp. Zofia, Józef, Zbigniew Bejner, Jolanta Walczyk

10.00 – Dziękczynna w 40 rocznicy ślubu Wandy i Mieczysława Charążka

11.30 – śp. Marta, Alojzy, Ludwik Heldt, zmarli z rodziny

11.30 – śp. Jan Gędzierski

Chrzest: Antoni Szwindowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie.

2. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające 25 stycznia prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.

3. W bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Śpiewając kolędy i adorując Syna Bożego w grocie betlejemskiej rozważaliśmy misterium odwiecznego „Słowa, które stało się ciałem, i zamieszkało między nami”. W trzecią niedzielę roku liturgicznego jesteśmy wezwani przez papieża Franciszka do wspólnego uwielbienia Ojca Niebieskiego za Słowo Boże, które od Niego pochodzi i jest obecne w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. Każdej niedzieli – każdego dnia – możemy podczas liturgii Eucharystii usłyszeć: co Bóg do nas mówi, co nam objawia, czego wymaga, dokąd prowadzi. Dziękujmy Ojcu niebieskiemu za ten niezwykły dar Słowa Bożego. Dziękujmy za Pismo święte, które otrzymaliśmy z rąk Kościoła.

4. Miłosiernemu Bogu polecamy śp. Jana Gędzierskiego, śp. Janusza Kaźmierczak z Godziszewa. Dobry Jezu a nasz Panie…

Ks. Rafał Zientara, proboszcz


Page 1 of 39123...Last