10 listopada 2018

Daily Archives

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 listopada 2018

  1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

 

  1. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

 

  1. W piątek po Mszy św. obowiązkowe spotkanie wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania (kl. III gimnazjum, kl. VIII, kl. VII).

 

  1. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

Ks. Rafał Zientara, proboszcz

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.

13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

17 XI  – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.


INTENCJE MSZALNE

XXXII Niedziela 11. 11. 2018 – JUBILEUSZ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

08.30 – śp. Jerzy Kamiński

10.00 – śp. Dionizy, Jadwiga Knitter, Józef Szczepaniak, Zbigniew i zmarli z rodziny

11.30 – śp. Bronisław Słomiński w 4. rocznicę śmierci

Poniedziałek 12. 11. 2018

17.00 – śp. Bernard Szmuda w rocznicę śmierci

Wtorek 13. 11. 2018

17.00 – śp. Tomasz Kowalski

Środa  14. 11. 2018

17.00 – śp. Adam Maliszewski w 25. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron

Czwartek 15. 11. 2018

17.00 – śp. Alicja Hoffmann z intencji uczestników pogrzebu

Piątek 16. 11. 2018

17.00 – śp. Ireneusz Idziak w 1. rocznicę śmierci

Sobota 17. 11. 2018

17.00 – śp. Agnieszka Plotta w 1. rocznicę śmierci

Chrzest: Jakub Grabowski

18.00 – śp. Edmund Guziński w 5. rocznicę śmierci

XXXIII Niedziela 18. 11. 2018

08.30 – śp. Helena, Stanisław Bronk i zmarli z rodziny

10.00 – śp. Barbara Marchewicz w 9. rocznicę śmierci

11.30 – śp. Henryka Franuszkiewicz, Magda, Marcin i zmarłe babcie i dziadków