Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 kwietnia 2019

  1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. Dzisiejsza zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

  1. Źródłem Bożego przebaczenia jest pozostawiony dla nas na ziemi sakrament pokuty. Pozwólmy Bogu obdarować się przebaczeniem i dobrze przygotować na nadchodzące święta. Spowiedź w naszym kościele w Godziszewie we środę 10. marca, od godz. 17.30 do 19 posługiwać będą kapłani z naszego Dekanatu.

 

  1. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę o godz. 15.00. Kandydaci do bierzmowania i klasy VII obowiązkowo uczestniczą w piątek o godz. 17.30 w nabożeństwie Drogi krzyżowej. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza, poświęcone przygotowaniu świątecznej liturgii, w piątek o godz. 18.30.

 

  1. „Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na II Dzień Otwarty. Odbędzie się on w sobotę 13 kwietnia 2019 r., w godz. od 10.00 – 13.00. Bliższe informacje na temat działalności szkoły można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl”.

 

  1. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonam błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W Niedzielę Palmową młodzież gromadzi się w Kościerzynie, aby pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny świętować 34. Dzień Młodzieży.

 

  1. Solenizantom i jubilatom składam życzenia obfitych Bożych darów.

 

  1. Zapraszam do zapisywania się na lipcowy wyjazd, min. Bawaria, Francja, Włochy, Czechy. Szczegóły są również podane na stronie parafialnej w zakładce: Rekolekcje w La Salette.

 

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:

Zapowiedź: 07.04.2019 i 14.04.2019

Michał Zazula, kawaler, zam. Parafia p.w. św. Jana Nepomucena w Godziszewie i

Anna Maria Bigus, panna, zam. Parafia p.w. św. Jana Nepomucena w Godziszewie

Zapowiedź: 07.04.2019 i 14.04.2019

Piotr Mąkosa, kawaler, zam. Parafia p.w. św. Jana Nepomucena w Godziszewie i

Karolina Goldszmidt, panna, zam. Parafia p.w. św. Jana Nepomucena w Godziszewie

Ktokolwiek wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach jest zobowiązany poinformować ks. proboszcza.

Ks. Rafał Zientara, proboszcz